Theater en poëzie


Artikels

Romeo & Julia


Een leuk begin!

We zijn onlangs binnen geweest bij THEATER EN POËZIE! Het concept dat zich afspeelt in dit lokaal is als volgt, de leerlingen moeten brainstormen over een onderwerp uit keuze, ze mogen hun inspiratie halen uit twitter of andere sociale media.

Ein amüsanter Beginn!

Wir besuchten den Workshop Theater und Poesie. Das Konzept dieses Workshops war Theater und Poesie: die Schüler durften ein Thema nach der Brainstorming auswählen. Twitter oder andere soziale Medien inspirierten ihnen dabei.

A fun beginning!

We visited the THEATRE AND POEMS workshop. The concept is, the pupils have to brainstorm and choose a subject. Their inspiration can come from twitter and other social media.

Foto's